De rol van de kunst


De ontmoetingen tussen  de peetouders en de kinderen bieden een belangrijke structuur         binnen het project.
Bij deze ontmoetingen laten de kunstenaars zien wat hun persoonlijke drijfveer was bij hun keuze voor het kunstenaarschap.
Zij tonen de kinderen, hoeveel passie en tijd er nodig is, onze creativiteit te ontwikkelen en wij in staat zijn om onze ideeën een eigen vorm geven.
Het gaat  bij dit project niet perse om het resultaatenken, instant producties of  in zich            gesloten acties maar om het bevestigen en bekrachtigen van de creativiteit der kinderen.

Door het internationale karakter van het project en de inzet van alle deelnemers is te verwachten dat ons project niet in de algemene bekende doorsnee van kunstwaarneming of in de herhaling van alreeds vertrouwde slogans en begrippen blijft hangen.

Onze wens is het , dat kinderen ervaren, dat de kunst niet perse noodzakelijk is om in onze maatschappij te overleven maar desondanks aan hun leven een rijkdom geven kan, die met geen enkel valuta te koop is.