De peetouders


Kunstenaars en bijzonder creatieve persoonlijkheden als peetouders

Powerstation Art: de kunst als  beschermheer  en katalysator voor een verruimde blik op het leven.
Elk tweede jaar krijgen de kinderen twee peetouders in de kunst, die kleine projecten met de kinderen doen en een persoonlijk contact met ze onderhouden.
Vaak komen die kunstenaars uit andere culturen.
Deze kunstenaars spelen in beide landen een overkoepelende rol.
Zij zijn tevens een referentiepunt voor het project dat zich in een volgorde van verschillende disciplines ontwikkelt: literatuur, architectuur,  design, theater, dans, muziek beeldende kunst, filosofie  enz.

Beeldende Kunstenaars, musici , schrijvers enz. met een verschillende culturele achtergrond, zullen Powerstation Art telkens weer nieuwe impulsen geven.
Kunstenaars in Nederland en Zwitserland , die de rol van culturele peetouders uitoefenen, begeleiden de kinderen tot 2022.
Zij geven telkens weer nieuwe impulsen die  de kinderen leeftijdsconform met een thema confronteren.
Zij zijn bereid tot interdisciplinaire samenwerking tussen de andere deelnemende kunstenaars en wetenschappers .
Naast het  team van peetouders  die een vaste kern van het project vormen, participeren er, navenant het gekozen thema, ook andere kunstenaars aan het project. Bij de Powerstation Art ontmoetingen worden lokale kunstenaars uitgenodigd om het publieke programma te versterken. De peetouders laten de kinderen zien, dat een onderlinge begrip niet alleen ontstaat tijdens grote acties en evenementen maar het vaak de kleine momenten zijn, die mensen met elkaar  verbinden.