Positieve omgang met diversiteit


De positieve omgang met diversiteit als overlevingsstrategie voor de toekomst.
Door de globalisering ondergaan de hedendaagse samenlevingen vele diepgaande
veranderingen. Dit vraagt om nieuwe paradigma’s.
De dialoog tussen de verschillende culturen is harder geworden. Ook het maatschappelijke klimaat in Nederland en Zwitserland is daardoor beïnvloed.
Kinderen van migranten lijden vaak onder de omstandigheden die het leven in twee culturen met zich meebrengt.
Enerzijds worden ze gevormd door de cultuur en de maatschappij van het gastland, anderzijds door de opvoeding en gewoontes die voortkomen uit de cultuur van hun ouders.
Dit dilemma kan echter ook een positieve factor zijn. Het opgroeien in een meertalige omgeving met impulsen uit meerdere culturen biedt de kans op een bredere en genuanceerde kijk op de eigen omgeving. Dat kan de basis zijn voor een tolerantere houding tegenover alles wat van buiten komt en vreemd lijkt.